To read the action consensus in english, visit this page.

Detta aktionskonsensus är vårt bindande ramverk för aktionen. Vi bjuder in alla som instämmer med detta konsensus att delta i aktionen. 

Vi kommer från olika bakgrunder, förenade i vetskapen att klimatkrisen ständigt förvärras och att någonting måste göras mot detta. Trots sina försök till greenwashing vet vi att Cementa och det sätt de verkar på inte är förenligt med något seriöst försök att tackla klimatkrisen, och vi vet att det inte räcker att snällt be dem att ändra sig. Därför kommer vi, den 25-27 augusti, att störa deras verksamhet för att belysa detta problem, med hopp om att hitta en lösning.

Den 25-27 augusti kommer vi att störa bussiness as usual på Cementa genom att fysiskt blockera deras verksamhet med våra kroppar samt genom andra civila olydnadsaktioner. Vi kommer att, på ett lugnt och ordnat sätt, blockera deras dagbrott, transporter och annan infrastruktur som så allvarligt skadar vår miljö. Vi kommer inte att hindras av fysiska hinder, och kommer ta oss runt eller genom eventuell polis eller säkerhetsvakter som står i vår väg. Vår aktion är inte riktad mot arbetarna, utan mot infrastrukturen.

Tryggheten för alla deltagare, arbetare och andra i området är väldigt viktigt för oss. Vi kommer ta hand om och ta hänsyn till varandra, och inte göra något som skulle kunna försätta oss själva eller andra i onödig fara. Vi kommer inte att vara påverkade av alkohol eller droger under aktionen.

Det kommer finnas flera olika sätt att delta i aktionen, beroende på vad du som deltagare föredrar. Vare sig du har erfarenhet av tidigare aktioner eller ej, ska alla kunna delta. Att bryta mot lagen är inget krav för att delta i aktionen. Alla deltar på sina egna villkor och ingen ska göra något de inte är bekväma med.

När man interagerar med polisen i ett rasistiskt samhälle som vårt, behandlas inte alla likadant. Icke-rasifierade personer borde reflektera över sin position i förhållande till detta, vara särskilt medvetna om att andra kan behandlas annorlunda av polisen, och vara extra noggranna med att inte försätta andra i någon situation eller fara som de inte själva valt att vara i. Vi kommer kollektivt bestämma hur vi interagerar med polisen, genom plenum eller liknande.

Trots våra olika bakgrunder och ståndpunkter är vi förenade i vårt motstånd mot sexism, rasism, queerfobi, nationalism, fascism, kapitalism, machokultur och konspiratorisk-ideologiskt resonerande, och vi kommer starkt ta avstånd från sådana tendenser.

Vi ser att en aktion skapas av olika sorters arbete, och vi värdesätter detta arbete och de som utför det. De som lagar mat, de som organiserar, de som städar, de som blockerar, de som bygger, de som pratar med journalister samt de som gör någonting annat för att göra denna aktion möjlig är alla lika essentiella delar av aktionen.

Det är dags att strida till handling!