WE DID IT!

We have won a huge victory with Take Concrete Action – all of our objectives have been met. First of all, we shut down Cementa for a day by our blockade which meant that they had to purchase lime stone from other quarries, work… Read More »WE DID IT!

Legal info is up!

(English below) INTRODUKTION När vi som aktivister försöker förändra världen så stöter vi på ett juridiskt och polisiärt system som är till för att skydda företagen snarare än skydda människorna som lever i denna värld. Att kunna sina rättigheter är… Read More »Legal info is up!

Jobben

När riksdagen röstade för att Cementa skulle fortsätta sin kalkbrytning trots Mark- och Miljödomstolens avvisning, så rättfärdigade samtliga partier detta med hänvisning till den negativa påverkan på arbetsmarknaden som väntades ifall kalkbrytningen i Slite skulle upphöra. På ren svenska riskerar… Read More »Jobben