Aktionen

Massaktion

En massaktion är en form utav direkt aktion, det vill säga, en handling där vi själva griper in för att åstadkomma politisk förändring. Snarare än att vi väntar på att politiker eller företag ska agera så agerar vi själva. I många, men inte alla, fall så är direkt aktion olagligt då det uppkommer dels som ett svar på en stat eller företags brister som de inte har något intresse av att förändra och dels för att stater kriminaliserar allt som hotar dess egen monopol på makt. 

I fallet av en massaktion så sker direkt aktion i stor skala. Massaktioner är en politisk metod som använts länge i olika former. Dess styrka ligger i att vi offentligt beskriver vad vi ska göra, i vårt fall stänga ner Cementas produktion, och därmed gör det möjligt att dels mobilisera mängder av människor men också lyfta och popularisera politiska krav. 

Det är slutligen också viktigt för att få människor att inse sin egen makt. Det är vi som är de som utgör samhället, men de som styr över oss får oss hela tiden att tro att vi är maktlösa och att det är de som är de politiska subjekten i samhället. Massaktionen visar var makten egentligen finns. Hos oss. 

Massaktioner såsom våra sker ofta genom ett aktionskonsensus för att göra alla deltagare trygga. Vårt mål är att stänga ner Cementa genom civil olydnad i masskala. Vi har redan sett stora framgångar i hur brett anslag vi har fått redan innan aktionen. Vi hade aldrig lyckats med att få alla dessa intervjuer, alla dessa intresserade, all denna mobilisering utan massaktionskonceptet. Det funkar! 

Aktionskonsensus

Aktionskonsensuset är vårt gemensamma ramverk inför aktionen. Aktionskonsensuset låter alla deltagare veta ungefär vad de kan förvänta sig kommer hända, vad som förväntas av en som deltagare samt vilka förhållningsregler som gäller i olika frågor och situationer. Det är viktigt att alla deltagare är bekanta med aktionskonsensuset, och att de går med på att följa det. Läs vårt aktionskonsensus här!