Klimatet

Varför är Cementa så dåliga för klimatet?

Cementa är det företag som släpper ut näst mest koldioxid per år i Sverige, med drygt 1,9 miljoner ton 2020. Det motsvarar cirka 4% av ALLA utsläpp av växthusgaser som sker inom Sveriges gränser. Mycket av Cementas utsläpp kommer ifrån den energikrävande upphettningen av cement-ugnar genom förbränning av kol – som tills nyligen till stor del importerades från Ryssland.

Cement har ett gigantiskt koldioxid-avtryck – minst 8% av de globala utsläppen kommer ifrån Cementindustrin, vilket är mer än flygindustrins utsläpp! Dessutom ökar produktionen av cement för var år som går, när den borde minska med minst 24% årligen för att nå över 2 graders uppvärmning. Om Cement var ett land, skulle det vara den tredje största utsläpparen, efter endast Kina och USA.

Men Cementa säger att de eventuellt kommer byta till biobränslen istället för kol, borde ni inte stötta det?

Bara för att källan till koldioxidutsläppen ändras gör inte särskilt mycket för själva mängden utsläpp i sig. Cementas förbränning av kol är inte heller den enda källan till företagets utsläpp. För att tillverka cement krävs det att kalkstenen hettas upp, och denna kemiska reaktion resulterar i ren kalk och koldioxid. Eftersom en stor del av koldioxidutsläppen orsakas av en kemisk reaktion så kan företagets utsläpp inte elimineras av varken ändrade drivmedel eller ökad effektivitet. Bara cirka 40% av cementindustrins koldioxidutsläpp kommer från att hetta upp ugnarna. De sista 10% koldioxidutsläpp kommer från drivmedel som behövs för att bryta och transportera råmaterial som kalksten. Utöver detta så tycker inte vi att folk ska hållas ansvariga att applådera så fort ett företag gör absolut minimum ansträngning för att verka som att de bryr sig om klimatkrisen. Och oavsett om Cementa inte släppte ut nåt koldioxid alls så är kalkbrytningens effekter på grundvattnet densamma.

Cementa säger att de kommer fånga in mer koldioxid än de släpper ut med ny teknik, varför är inte det en lösning på problemet?

CCS står för Carbon Capture Storage och går ut på att fånga in och lagra koldioxiden under havsbotten. Cementa är del av en större koalition av cementföretag, oljegiganter och bolag inom tung industri som försöker utveckla CCS-teknik. Såsom mycket i Cementas och andra fossilkapitalisters bolags “planer” låter det för bra för att vara sant. Här är den bittra verkligheten:

  • Även om de hade varit 100% framgångsrika så fångas mindre än 2% av Heidelberg Cements totala koldioxidutsläpp in (ägare av både svenska Cementa och norska Norcem).
  • CCS-tekniken kräver även en ökad tillgång på elektricitet i Cementas fabrik och ytterligare transporter för att transportera koldioxiden från fabriken till lagringsplatsen. Om detta sker med hjälp av ytterligare koldioxidutsläpp (oavsett om detta sker med hjälp av fossila bränslen eller biobränslen, som Cementa planerar använda) så är det inte tal om klimatneutralitet längre.
  • Dessutom får vi inte glömma att cementindustrin har andra utsläpp än enbart CO2: svaveldioxid, kväveoxider, stoft m.m. kommer fortsätta att förpesta atmosfären, med eller utan CCS-teknik.

Även om vi bortser från detta så är detta ännu bara planer: De satsar på att vara klara inom 10 år. Så vi kan förvänta oss 10 år till av successivt förstört grundvatten och fortsatta utsläpp. CCS-teknik är inget nytt, men den som finns är inte nära den skala som behövs för att de ska lyckas fånga in all den koldioxid de släpper ut. För att planen ska fungera måste tekniken för att göra det möjligt tas fram, vilket de hoppas ska ske inom fem år. Först efter det ska de besluta om att investera i tekniken.

CCS-teknikens främsta syfte i detta fall är inte att ta ansvar för sina utsläpp, utan den fungerar som rökridå för att Cementa ska kunna fortsätta expandera sin skadliga verksamhet, allt för vinsternas skull. Greenwashing, kallas det. Detta betyder inte att vi alltid är emot användning av CCS-teknik, men vi är emot CCS-teknik när det används som ursäkt för att fortsätta “business as usual”. Vi har inte tid att vänta på att oklara och osannolika löften ska infrias, särskilt inte ifrån kapitalistklassen som är kända för att inte erbjuda mer än tomma ord!