Politiken

Vad handlar regeringens beslut om Cementa om?

I juli 2021 förkastade Mark- och miljööverdomstolen en ansökan från Cementa om ökad kalkstensbrytning utanför Slite på Gotland. Cementa kunde inte visa att de kunde utöka kalkbrytningen utan att skada grundvattnet. Grunvatten skadar i sin tur vattenförsörjningen och naturen i området. Fossilkapitalister och näringslivet var såklart upprörda över inskränkningen på deras profiter, inte bara eftersom överklassen håller varandra om ryggen utan också eftersom Cementa tillverkar cirka tre fjärdedelar av cementen i landet. Med andra ord skadas inte bara Cementas profiter utan även andra företags vinstutsikter, tänk byggbranschen m.fl.. Alla riksdagens partier (röda, gröna, blåa och bruna) röstade i september 2021 igenom ett nytt provisoriskt kapitel i miljöbalken som ger Cementa ett frikort för att kunna fortsätta bryta kalk, ”Lex Cementa” på juridikspråk. Lagrådet va rasande: de nya reglerna nonchalerade regeringsformen, en av grundlagarna. Om inte ens grundlagen är säker, utan kan ignoreras så fort ett stort nog företag riskerar att tappa profiter, varför ska vi andra ha nån tilltro till rättssystemet? Regeringens beslut om Cementa är ett skolboksexempel på att Staten och Kapitalet sitter i samma båt.

Har riksdagen verkligen brutit mot grundlagen? 

Ja. De har brutit mot grundlagen inte en gång utan två gånger. Först bröt de mot det så kallade ”generalitetskravet”: att alla är lika inför lagen. Beslutet från regeringen innebar att miljöbalken gäller för alla… utom Cementa. För det andra bröt de ”beredningskravet”: instanserna som lämnar remiss fick bara några dagar på sig att lämna kritik. Beslutet va avsiktligt framstressat, så varken protester från experterna eller vanligt folk skulle va ivägen. Principerna som det påstås att den liberala demokratin är byggd på kan uppenbarligen sättas på undantag när det passar kapitalintressen.

Varför varnades inte Cementa tidigare? Vad behöver de göra annorlunda för att få godkänt?

Cementa varnades visst! Om och om igen. Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket hade under flera år förklarat och åter förklarat för Cementa hur underlaget behövde kompletteras, vilket Cementa inte gjorde. ”Verksamhetsutövaren”, i detta fallet Cementa, har bevisbördan för att verksamheten kan bedrivas utan att orsaka för stora skador för människors hälsa och miljön. Cementas underlag om påverkan på Gotlands grundvatten var så kass att miljödomstolen inte ens kunde bedöma ansökan. Cementa försökte inte ens. Regeringens respons? De belönade Cementa genom att kringgå grundlagen för deras profiters skull.

Hur kan ni protestera mot ett demokratiskt taget riksdagsbeslut?

Vi protesterar därför att vi är trötta på ett samhälle där kapitalägare (som Cementa) inte bara har makten att exploatera vårt arbete utan också vår natur. Politiker har sedan länge bevisat och åter bevisat en ovilja att ta folkets krav på allvar, oavsett om det handlar om klimatfrågan (som i fallet med Cementa) eller arbetsrätten (som i fallet med inskränkningen av såväl strejkrätten som LAS). Alla tre exempel visar att företagens intressen alltid går före folkets när det väl hettar till i riksdagen. Staten tycker uppenbarligen företagsvinster är viktigare att bevara än grundläggande rättigheter såsom rent vatten & säkra anställningar. Därför krävs aktion. Protester från allmänheten är det främsta sättet demokrati utvecklas från uppror i feodalsamhället till rösträttsrörelsen och fackförbundens framväxt. Vi tror att folkrörelser är det främsta sättet arbetande människor kan organisera sig för att tillfoga sig makt

Vad händer med jobben när kalkbrytningen i Slite upphör?

En beboelig värld vs. arbetstillfällen är en falsk motsättning. Politker och Cementa själva har länge vetat att deras skadliga verksamhet inte kan fortsätta i all oändlighet. De har haft många år på sig att planera för hur de som påverkas av nedläggningen av Cementa ska kompenseras. Det har de vägrat att göra, istället har de sett till att låta fossilkapitalister fortsätta profitera på att förstöra miljö och klimat. Om dessa fossilkapitalister kompenserade för vad de har förstört, hade ingen behövt lida av att Cementa lägger ner. Ingen ska behöva välja mellan arbetslöshet eller klimatkatastrof. Omställningen ska inte drabba arbetare. Låt de som profiterar på klimatkrisen betala för den! Läs mer om vår syn på i denna frågan på (Läs mer om Jobben här)


Behövs inte Cementa för samhällsutvecklingen och för att bygga nya bostäder?

Samhällsnytta bör mätas utifrån folkets välbefinnande, snarare än kapitalägarnas profiter. Att kalla ett företag som förgiftar folks dricksvatten och eldar på miljöförstörelse “samhällsnyttigt” är minst sagt magstarkt

Även vad gäller bostadsbyggandet är argumentet skakigt. Mer cement betyder inte automatiskt fler bostäder och även om Cementa har brutit kalk länge så blir bostadskrisen värre och värre. Bostadsbristen handlar om resursfördelning och prioriteringar – politiska beslut, inte brist på material. Eftersom framställningen av ny cement är så skadlig borde samhället för länge sedan hittat alternativa tillvägagångssätt att uppfylla behovet av byggmaterial. Men istället för att ta ansvar skjuter politiker problemet framför sig ännu ett par år (igen och igen) – som bara gör att problemet växer sig större och större. Vi ska inte behöva välja mellan hemlöshet eller klimatkatastrof, lika mycket som vi inte borde behöva välja mellan arbetslöshet eller klimatkatastrof. Att folk ska ha rent vatten att dricka, ren luft att andas, trygg anställning och tak över huvudet på samma gång borde inte vara för mycket begärt. Varken bostäder, jobb, rent vatten eller luft finns att hitta på en död planet. Vi måste stoppa utsläppen nu, inte imorgon!

Går det att bygga bostäder utan Cement?

Det skulle gå att bygga med andra material, och dessutom mängder av material som skulle kunna återvinnas. Just nu återvinns endast tiotal ton av 9 miljoner ton icke-farligt avfall årligen p.g.a. brist på kunskap och intresse från byggföretagens sida. Med planering, återvinning, alternativa material och prioriteringar hade vi inte haft bostadsbrist i Sverige.