Pressmedelande: Vi vägrar stå och se på när Cementa fortsätter förstöra vår framtid!

Idag genomför nätverket Take Concrete Action en massaktion mot Cementa
på Gotland. Cementa har inte kunnat visa att produktionen kan fortsätta
utan allvarliga konsekvenser för grundvattnet. Take Concrete Action
motsätter sig all miljöskadlig verksamhet och ser kritiskt på att
riksdagen så lätthet röstade fram förlängt tillstånd för Cementa.
Cementa är det företag som släpper ut näst mest koldioxid per år i
Sverige. Det motsvarar cirka 4% av alla utsläpp av växthusgaser som sker
inom Sveriges gränser. Cementas kalkbrytning överutnyttjar det redan
knappa grundvattnet, bidrar till saltinträgning och är påväg att göra
det omöjligt att bo på Gotland, samt att bedriva jordbruk där.

Cementa fick avslag på vidare kalkbrytning i Slite av Mark och
Miljödomstolen men beviljades tillfälligt fortsätta av riksdagen. Detta
krävde att riksdagen bröt mot grundlagen (kravet att alla ska vara lika
inför lagen nonchalerades). Det öppnar dörren för andra företag att
förvänta sig liknande behandling. Detta får inte bli praktik i kommande
tillståndsprocesser.

Som vi har sett i Sverige de senaste åren så får de mest grundläggande,
existentiella frågorna för vår framtid alltid vänta. Riksdagens
hantering av Cementa är ett av de grövsta exemplen på när
kapitalintressen går före ett grundläggande miljöskydd. Det sägs att all
makt utgår ifrån folket, men det oerhörda stödet för en stark
miljöpolitik får inget gehör alls. Take Concrete Action genomför därför
idag en massaktion mot Cementa. För en värld att leva i!

Frågor? Maila oss: takeconcreteaction@riseup.net

Flickr

291515730_135884275782934_7753163731970353243_n

Instagram